Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 

 1. Udělujete tímto souhlas firmě Hilby CZ s.r.o se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317, zapsaná u Městského soudu v Praze , Zn.: C197085 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 

 

 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 1. zřízení a administrace uživatelského účtu
 2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení 

dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského

účtu

 1. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

 1. Poskytovatel služby Partner Media, Martin Vrba, se sídlem na Vršku 3921/2, 46601 Jablonec nad Nisou
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

      5.  Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.  Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

      7.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek

 

 1. Udělujete tímto souhlas firmě Hilby CZ s.r.o, se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317, zapsaná u Městského soudu v Praze, Zn: C197085 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 

 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 1. marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
 2. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:
 1. marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
 2. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatelem služby Partner Media, Martin Vrba, se sídlem na Vršku 3921/2, 46601 Jablonec nad Nisou
 2. Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 3. Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 4. Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním emailu.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.campilot.cz  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Hilby CZ s.r.o., se sídlem na adrese Hilby CZ s.r.o., Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČO:27467317, DIČ: CZ27467317. Adresa provozovny je Hilby CZ s.r.o., Mánesova 693, 51741 Kostelec nad Orlicí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění ke dni 1.1.2014.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem

 

Ochrana osobních údajů e-shopu www.campilot.cz

 1. Společnost Hilby CZ s.r.o, se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317, zapsaná u Městského soudu v Praze, Zn. C197085 . (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Hilby CZ s.r.o tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  1. Poskytovatelem služby Partner Media, Martin Vrba, se sídlem na Vršku 3921/2, 46601 Jablonec nad Nisou

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@hilby.cz.
 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.hilby.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů

 1. Udělujete tímto souhlas firmě Hilby CZ s.r.o, se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317., zapsaná u Městského soudu v Praze, Zn. C197085 . (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 1. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:
 1. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatelem služby Partner Media, Martin Vrba, se sídlem na Vršku 3921/2, 46601 Jablonec nad Nisou
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely /zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti

 1. Udělujete tímto souhlas firmě Hilby CZ s.r.o,, se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317 zapsaná u Městského soudu v Praze , Zn. C197085  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 1. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:
 1. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
 1. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:
 1. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů/ pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 1. Udělujete tímto souhlas firmě Hilby CZ s.r.o, se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27467317, zapsaná u Městského soudu v Praze, Zn. C197085. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 1. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:
 1. zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: